Vilkår og betingelser

Vilkår & Betingelser

Bye & Bye Verksted AS

Generelle salgsbetingelser

1. Generelt

Bye & Bye Verksted AS org.nr.926448730 er en bedrift som gjennom Quickbutikken https://kbcues.com/ selger tjenester og produkter til private og bedrifter (Kunden).
Disse generelle salgsbetingelsene gjelder ved Kundens kjøp fra KB Custom Cues, herunder via vår nettbutikk.
Alle priser oppgitt er inklusiv MVA. Frakt tilkommer.
Alle produktordre behandles senest neste virkedag, herunder vil Kunden da motta ordrebekreftelse per epost.

2. Reklamasjon og retur

Har du problemer med et produkt du har kjøpt hos oss, ønsker vi at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Dersom det er snakk om en berettiget reklamasjon, vil vi, avhengig av type produkt, sammen finne en løsning hvor vi reparerer eller erstatter ditt produkt. Hvis ikke reparasjon er mulig, vil vi erstatte det med nytt produkt. Siste alternativ er til gode som du kan bruke innen fem år.
Vi håndterer eventuelle reklamasjoner fortløpende og ønsker en rask og effektiv avklaring av prosessen sammen med deg som kunde!

Vi tar ikke brukte biljardkøer i retur, da vi er importør av flere merker. Vi kjøper ikke eldre modeller og videreselger dette da vi må stå inne for Garanti. Dett vil også si at vi ikke tar i retur brukte biljardkøer av samme grunn. Du kan komme å se, ta på og føle køene i verkstedet, men ikke under noen omstendighet ta dem hjem for prøving.

Vi låner ikke ut demokøer, og du kan ikke "Kjøpe" en kø for å prøve den. Angreretten er kun ved helt ubrukte køer. Se punkt 7.

3. Fraktkostnad & levering

Levering av produkter i nettbutikk foregår gjennom Postnord i hele Skandinavia. Deres retningslinjer gjelder. Ordre som kommer inn før kl 12.00 på hverdager sendes samme dag (så lenge varen er på lager). Postnord leveringstid er 1-4 virkedager, avhengig av hvor du bor i Norge. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser i postsystemet forårsaket av hendelser i samfunnet. Frakt 0,- skal kun brukes for varer som hentes på vår adresse i Fredrikstad.
Når du sender produkter til verkstedet må du påregne ventetid. Vi opererer ikke med faste leveringsdatoer av noen reparasjoner. 
Du får køen din når den er ferdig.

4. Betaling

Betaling gjennomføres med våre betalingsløsninger på QuickButikken. Pr 1 mai ble faktura faset bort som standard. 

Bedrifter får også pr 01.06.2023 betalingslinker på nettbutikken og ikke faktura. Kommunene er eneste unntaket fra denne regelen.

Ved henvendelse til verkstedet vil du få din egen ordrelink på nettbutikken, før vi sender varer fra oss. Varer blir ikke sendt før de er betalt. 
Varer som ikke blir betalt vil vi oppbevare i 6 mnd., så vil de bli solgt videre for å dekke våre tap uten at vi sier ifra til kunden. De kan også blir destruert etter 1 år. Kunden har da fått 3 varsler på å betale. 

Vi er et null kontant firma. Vi ber om at alle kunder betaler på våre nettløsninger. Vi tar ikke imot kontanter overhodet, og ber om full forståelse for dette. Ingen vil noen gang få dispensasjon til å betale oss med kontanter. 

• VIPPS
VIPPS betalingsløsning kan benyttes på ordre opp til NOK  250. Du vil få utlevert vipps nummer ved avtale. Fra 01.02.22 vil vi i det lengste unngå vipps, da dette har blitt for dyrt for oss å bruke og ikke prater med regnskap. 

5. Personvern

Bye & Bye Verksted AS vil kun benytte Kundens personopplysninger til å kunne oppfylle avtalen med Kunden. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Bye & Bye Verksted AS skal få gjennomført avtalen med Kunden, eller i lovbestemte tilfelle. 

6. Alle bilder på Quick butikken er copyright Bye & Bye Verksted. Også de bilder vi sender til Kunden under arbeid med kundens kø må du først spørre oss om lov til å videreformidle. Eller gjelder Copyright loven.

7. Angrerett ved kjøp på nett

Dersom Kunden er forbruker, kan Kunden angre på de fleste kjøp foretatt via vårt nettsted etter reglene i angrerettsloven.
Dersom du har angrerett, har du rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse. For en avtale som omfatter flere varer bestilt i én bestilling og levert separat, utløper angrefristen 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse.
For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, eller e-post). Vår kontaktinformasjon finner under Kontakt oss.  

Dersom du går fra avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.
Du må returnere varene eller levere dem til oss eller til vår adresse oppgitt, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Dersom varene på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, vil du måtte bære de direkte kostnadene ved retur av varene, estimert til det beløp du selv har betalt i fraktkostnad for den aktuelle varen.

Varen SKAL da være ubrukt og i sin originale emballasje. Vi forbeholder oss retten til å gå igjennom varen og se om den er brukt slik at vi kan videreselge varen. Er varen brukt vil vi forholde oss retten til å nekte retur.
Dette er for at alle biljardkøer solgt av oss, skal være UBRUKTE med garanti intakt. 

Vi står ikke ansvarlig for garanti eller retur for varen, når den blir videresolgt av kunden til en 3 part.

8. Bye & Bye Verksted AS sitt ansvarsområde

Bye & Bye Verksted AS plikter å sørge for at inngått avtale med Kunden overholdes. Bye & Bye Verksted AS er Leverandørens kunde. Bye & Bye Verksted AS plikter å gjøre sitt ytterste for å sikre en vellykket levering av vare og et vellykket resultat for Kunden, og informere og oppdatere Kunden fortløpende ved endringer og ny informasjon.
Kunden forstår at Bye & Bye Verksted AS for øvrig er eneste kontaktpunkt for Kunden og at Bye & Bye Verksted AS alltid skal kontaktes først og ha avgjørende vekt ved alle valg som vil kunne påvirket den inngåtte avtalen og de vilkår og spesifikasjoner som foreligger.

9. Betalingsvilkår

Er oppdraget gitt av flere Kunder i fellesskap er disse solidarisk ansvarlig for betalingen overfor Bye & Bye Verksted AS. Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven. Alle ordre skal betales på forskudd før levering av vare, hvis ikke annet er avtalt. Betalingsalternativer er tilgjengelige på Bye & Bye Verksted AS.
Dersom Kunden før oppdraget er avsluttet misligholder sine betalingsforpliktelser, innstiller sine betalinger eller begjærer gjeldsforhandling eller oppbud, blir begjært konkurs eller på annen måte vesentlig tilsidesetter sine forpliktelser etter avtalen, kan Bye & Bye Verksted AS heve avtalen.

10. Forsinkelse

En forsinkelse som ikke er vesentlig, kan ikke gjøres gjeldende av den parten som rammes av forsinkelsen. Ved reparasjon av en kø vil det alltid foreligge fremmede elementer som deler som skal bestilles fra utlandet. Vi holder kunden oppdatert, men forholder oss retten til å selv bestemme levering av varer som er sendt inn til reparasjon. Spesielt køer sendt inn av kunden til lakkering vil av mange grunner holdes tilbake av oss til vi har oppnådd bra resultat.
Vi forholder oss også retten til å legge varer sendt inn til reparasjon i kø, bak andre jobber. Vi vil da oppdatere kunden på nye leveringstider.

11. Erstatning

Bye & Bye Verksted AS kan kreve erstattet av Kunden ethvert tap, skade eller kostnad som måtte oppstå for Bye & Bye Verksted AS som følge av manglende, uriktige, ufullstendige eller unøyaktige opplysninger eller mislighold av andre plikter fra Kundens side.

Ved heving grunnet forhold på Kundens side, og som ikke skyldes Bye & Bye Verksted AS eller Leverandøren, kan Bye & Bye Verksted AS kreve full erstatning for alle påløpte kostnader i anledningen oppdraget.

Erstatningsansvar for Bye & Bye Verksted AS er begrenset til Kundens direkte tap i kroner ikke tid. Erstatningsansvaret er begrenset oppad til kontraktssummen for oppdraget med mindre Bye & Bye Verksted AS er forsikret for et høyere beløp og skadetilfellet faller inn under forsikringen. Vi er ikke ansvarlige for avtaler kunden har gjort ved videresalg av en vare som vi har til reparasjon. Vi forholder oss kun til Kunden. Se punkt 7.

12. Tvister

Eventuelle tvister mellom Bye & Bye Verksted AS og Kunden skal løses av de alminnelige domstoler. Bye & Bye Verksted AS verneting vedtas i alle tvister etter denne avtalen. Norsk rett gjelder.

Oppdatert Januar 2022.