SWAG


Vi bestiller også inn alt fra våre leverandører på ordre fra deg.
Tilgangen på spesielt Mezz er begrenset til Norge, men vi prøver i det lengste å få tak i alt mulig SWAG!

De med mest gøy er Viking og Taom.
Det vil også komme fra KBC med vår flotte logo.